Tájékoztató

14. életévüket be nem töltött diákok esetén a Tisztaszoftver Program keretében nyújtott szoftverekre az igénylést a törvényes képviselő kezdeményezheti.

Kérjük, adja meg az alábbi adatokat:
Intézmény címe *
Irányítószám*
Város*
Közterület neve*
Közterület fajtája*
Házszám*